Expert Media Home
ดำเนินงานเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ทุกรูปแบบ การจัดทำเว็บไซต์ โปรแกรมประยุกต์ ฯลฯ

SEO Junior, SEO Senior, SEO Specialist

อัตรา : 5

เงินเดือน : 1X,XXX ตามประสบการณ์และความสามารถ

สถานที่ทำงาน : Expert Media Home 22/5 ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดของงาน
ผลักดันเว็บไซต์ให้ติดอันดับในหน้าแรกของ search engine เช่น Google, Yahoo, Bing ฯลฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของ SEO
 • สามารถวางแผนการปฏิบัติงานด้าน SEO ได้
 • สามารถใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ SEO ได้
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
 • พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง

เลขาผู้บริหาร

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับความสามารถ

สถานที่ทำงาน : Expert Media Home 22/5 ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดของงาน
เลขานุการของผู้บริหารบริษัท รับงานจากผู้บริหารโดยตรง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความขยัน ตั้งใจทำงาน
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี พร้อมกับสื่อสารภาษาอังกฤษ-ไทย
 • พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

เจ้าหน้าที่การตลาด/การตลาดออนไลน์/Online Marketing/Social Media Marketing

อัตรา : 3

เงินเดือน : 10,000

สถานที่ทำงาน : 22/5 ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

รายละเอียดของงาน
- วางแผนการตลาดออนไลน์
- ค้นหาลูกค้าจากโซเชียลมีเดียต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการตลาดออนไลน์ และการตลาดบนโซเชียลมีเดีย
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ พร้อมพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

Programmer/Graphic Design/Web Programmer/Web Designer

อัตรา : 3

เงินเดือน : 1X,XXX

สถานที่ทำงาน : 22/5 ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

รายละเอียดของงาน
- จัดทำโปรแกรม และระบบที่ใช้งานบนเว็บไซต์
- UI/UX Design
- จัดทำและออกแบบเว็บไซต์
- ดูแลฐานข้อมูล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ พร้อมพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

วิธีการรับสมัครงาน
ติดต่อ ธัญญพัฒน์ โทร. 095-4929995

Expert Media Home
22/5 ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 095-4929995
แฟกซ์ : 045-255565

ติดต่อ : คุณธัญญพัฒน์ พระสุจันทร์

http://www.seoexpertth.com/
ดูแผนที่